PRIVACY STATEMENT

Soleara neemt de privacy van haar klanten serieus en gaat zorgvuldig om met door u verstrekte persoonlijke gegevens. Hieronder leest u waarvoor deze gegevens door Soleara worden gebruikt.

Boeking en verblijf
Bij het maken van een boeking of bij het aanvragen van informatie via de website, wordt u gevraagd persoonlijke gegevens, zoals naam, adres en telefoonnummer in te voeren. Deze gegevens worden gebruikt teneinde het boekingsproces of de informatieverstrekking en communicatie zo soepel en correct als mogelijk te laten verlopen. Uw persoonlijke gegevens worden bovendien verwerkt in het klantenbestand van Soleara. Soleara zal uw persoonlijke gegevens alleen in het kader van uw boeking en een goede uitvoering van uw verblijf verstrekken aan derden, zoals de eigenaar of beheerder van de door u geboekte accommodatie(s). Soleara zal uw gegevens nimmer voor marketingdoeleinden aan derden verstrekken.

Nieuwsbrief
Indien u zich heeft aangemeld voor de digitale nieuwsbrief van Soleara, gebruikt Soleara uw persoonlijke gegevens tevens voor het toesturen van deze nieuwsbrief. In elke nieuwsbrief staat een eenvoudige afmeldmogelijkheid middels het klikken op een link. Tevens kunt u zich schriftelijk, waaronder begrepen per e-mail, afmelden voor de nieuwsbrief.

Wijzigen van uw gegevens
U kunt inzage vragen in uw door Soleara verwerkte persoonsgegevens en deze, indien gewenst, wijzigen. U kunt dit schriftelijk doen, waaronder begrepen per e-mail.

Verbeteren website en diensten/ Statistieken
Soleara doet meting van algemene gegevens met betrekking tot de bezoeken aan haar website. Deze metingen zijn niet terug te voeren op de identiteit van individuele bezoekers en worden uitsluitend gebruikt voor statistische doeleinden en optimalisering van de websites van Soleara.

Wijzigingen Privacy Statement
Soleara behoudt zich het recht voor om dit privacy statement zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen. Wijzigingen zullen zo snel mogelijk op deze pagina gepubliceerd worden.Groningen, mei 2011