DISCLAIMER NIEUWSBRIEF

Inhoud van de nieuwsbrief
Alle in deze nieuwsbrief gepubliceerde aanbiedingen zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van beschikbaarheid en tekstuele fouten.
Soleara betracht uiterste zorgvuldigheid bij de opmaak en samenstelling van deze nieuwsbrief. Ondanks deze zorgvuldigheid is het mogelijk dat de informatie of aanbiedingen die in deze nieuwsbrief worden gepubliceerd onjuist of onvolledig zijn. Hieraan en aan de nieuwsbrief in het algemeen kunnen geen rechten worden ontleend. Soleara aanvaardt bovendien geen aansprakelijkheid voor wijzigingen in prijzen, beschikbaarheden of voorwaarden, die na het ontwerpen van de nieuwsbrief hebben plaatsgevonden.

Verspreiding en beschikbaarheid van de nieuwsbrief
Soleara betracht uiterste zorgvuldigheid bij de verspreiding van deze nieuwsbrief. Ondanks deze zorgvuldigheid is het mogelijk dat er bij de verspreiding onvolkomenheden of storingen plaatsvinden.
Soleara aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade of problemen ontstaan door of in enig opzicht verband houdend met (i) storingen, onderbrekingen, vertragingen, virussen of fouten in de verspreiding van deze nieuwsbrief, (ii) het gebruik van deze nieuwsbrief, (iii) de onmogelijkheid om deze nieuwsbrief te kunnen raadplegen.

Intellectueel eigendom
Deze nieuwsbrief en de volledige inhoud daarvan zijn het intellectueel eigendom van Soleara. Elke vorm van verveelvoudiging van de nieuwsbrief anders dan opslag voor strikt persoonlijk en niet- commercieel gebruik en alle vormen van openbaarmaking, ongeacht het gebruikte medium, is slechts toegestaan met de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming daarvoor van Soleara.

Veranderingen disclaimer
Soleara behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging veranderingen aan te brengen in de inhoud van deze disclaimer.

Privacy Statement
Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens vindt u in ons privacy statement: Privacy Statement


Groningen, mei 2011